Работа за границей, работа в Чехии...
Польша, Чехия, "шенген" из первых рук!  
  Работа за границей, эмиграция, визы...
  Агентство трудовых ресурсов
  Бюро по трудоустройству
  Миграционно-консультационный центр
  Работа в Канаде, эмиграция в Канаду
  Работа в Польше
  Работа в Чехии
  Предпринимательство в Чехии
  Образование в Чехии
  Зелёные карты в Чехии
  Чешская Зелёная карта на практике
  Новости
  Наши документы
  Образцы чешских документов
  Контракт-угода
  Трудовий договір
  Формы доверенностей
  Важно! Визовая информация
  Наши цены
  Банковские реквизиты
  Контактная информация
  Обратная связь
  Духовна сторінка
Контракт-угода
Контракт-угода

"____" _________________ 20__ р.                                                         м. Тернопіль

       Цю угоду укладено між підприємцем Фотимою О. Є.,  посередником, і громадянином (кою) ______________________________________________________, клієнтом, який бажає одержати допомогу у проходженні еміграційного процесу.
        Після підписання цієї угоди сторони беруть на себе наступні зобов’язання:
1.    Заповнена клієнтом реєстраційна анкета повинна містити правдиву і достовірну інформацію. Посередник  залишає за собою право перевірити достовірність цієї анкети.
2.    На основі одержаних анкетних даних  посередник зобов’язується провести попередню оцінку шансів клієнта на еміграцію, після чого він повинен винести кінцеве рішення про доцільність проходження еміграційного процесу.
3.    За послуги, наведені в пункті 2, клієнт зобов’язується виплатити посереднику авансовану грошову винагороду (згідно виписаного рахунка). Дана винагорода поверненню не підлягає. Також клієнт зобов’язується погасити всі можливі витрати, пов’язані з оцінкою його можливостей розпочати еміграційний процес. Це можуть бути витрати наступного характеру:
–    оплата послуг, пов’язаних із пошуком та збором необхідної інформації, враховуючи індивідуальні дані клієнта;
–    оплата послуг мережі Інтернет, електронної пошти, кур'єрської служби  відправлення поштових повідомлень, поштових послуг;
–    оплата міжміських та міжнародних телефонних переговорів;
–    оплата, при необхідності, послуг перекладача і нотаріуса.
4.    Після прийняття позитивного рішення про доцільність проходження еміграційного процесу, узгодженого між сторонами,  посередник зобов’язується надати клієнту необхідну інформацію, консультації та повний перелік документів, які він (клієнт) повинен підготувати для подання в посольство (консульство). Клієнт може доручити посереднику  оформлення усіх необхідних документів, про що він зобов’язується повідомити останнього в письмовій формі. Посередник може представляти інтереси клієнта по оформленню усіх необхідних документів тільки при наявності нотаріально завіреного доручення.
5.    За послуги, наведені в пункті 4, клієнт зобов’язується виплатити посереднику авансовану грошову винагороду (згідно виписаного рахунка). Вказана винагорода поверненню не підлягає.
6.    Після подання клієнтом документів на еміграцію і одержання запрошення на співбесіду посередник зобов’язується надати йому необхідну інформацію та консультації стосовно проходження інтерв’ю в посольстві (консульстві).
7.    За послуги, наведені в пункті 6, клієнт зобов’язується виплатити посереднику авансовану грошову винагороду (згідно виписаного рахунка). У випадку, коли результат співбесіди буде негативним (клієнту відмовлять в одержанні еміграційної візи з будь-яких причин за винятком тих, які перелічені в пункті 8 цієї угоди), посередник зобов’язується повернути вказану винагороду повністю. Якщо результат співбесіди буде позитивним, клієнт зобов’язується виплатити посереднику гонорар у розмірі ________ доларів США/Євро (необхідне підкреслити) у національній валюті згідно курсу НБУ, дійсного в день оплати.
8.    Посередник зобов’язується попередити клієнта, що посольство (консульство) може відмовити йому в одержанні еміграційної візи з наступних основних, але не вичерпних, причин:
–    фальсифікація документів;
–    недостатній рівень знання державної мови тієї країни, куди він збирається емігрувати;
–    кримінальне минуле;
–    за станом здоров’я;
–    інших (згідно з додатком).
      Тому  посередник не може нести відповідальність за дії працівників посольства (консульства) по відношенню до клієнта, і навпаки.
9.    Сторони не можуть відмовитись від виконання покладених на них зобов’язань.
10.    Посередник і клієнт визнають, що будь-які скарги по суті даної угоди не можуть бути подані сторонами, оскільки все, що викладено вище,  вважається узгодженим між ними.
11.    Дану угоду укладено у двох примірниках на українській мові, по одному для кожної зі сторін.
12.    Дана угода набирає чинності з дня підписання її обома сторонами.

             Підпис посередника ____________              Підпис клієнта ____________
             

             м. Тернопіль, вул. Лозовецька 13
             р/р № 26006508106197
             у ТВБВ № 10019/08
             ТОУ (філії) ВАТ "Державний
             ощадний банк України"
             і. н. 2735205359

       Уважаемые соискатели, возможно будущие наши клиенты! Если Вы не понимаете украинский, мы можем подготовить, по Вашему желанию, перевод контракт-соглашения с нами (других документов) на русский или Ваш родной язык, по предварительной договорённости!
Сверте у нас Ваше время!  
   
Рабочим, медикам...  
   
15 посетителей (58 хитов)
Этот сайт был создан бесплатно с помощью homepage-konstruktor.ru. Хотите тоже свой сайт?
Зарегистрироваться бесплатно